Zer da marxismoa? II. Ekonomia marxistaren hastapenak

AURKIBIDEA

Hitzaurrea

Materialismo historikorako sarrera

– Ekonomia marxistaren hastapenak

Materialismo dialektikorako sarrera

II. Ekonomia marxistaren hastapenak

Kapitalismoaren krisiaren eraginpean, langile asko hasi dira ekonomiarekiko interesa pizten, haien existentzia gobernatzen duten indarrak ulertzen saiatuz. Lan honen helburua ez da teoria ekonomikoaren azalpen osoa eskaintzea, sistema kapitalistaren funtzionamendurako oinarrizko arauen sarrera baizik.

Ekonomista propelitalisten azalekotasuna agerian geratzen da beren sistemaren krisia ulertzeko duten ezintasunagatik. Bere funtzioa langile klasearen esplotazioa ezkutatzea eta sistema kapitalistaren nagusitasuna «erakustea» da. Hala ere, bere «teoriak» eta «konponbideak» ezin dute ezer egin kapitalismoaren gainbehera konpontzeko. Gizartearen eraldaketa sozialistak eta ekonomia planifikatu bat sartzeak soilik amai dezake langabeziaren, atzeraldiaren eta kaosaren infernua.

Langile mugimenduaren zuzendaritzaren eskuin aldeak Keynes bere idolo zaharraren ordez irtenbide ekonomiko «ortodoxoak» jarri ditu: aurrekontu-murrizketak, soldata-moderazioa eta diru-deflazioa. Bestalde, ezker erreformistak iraganeko politika kapitalistei eusten die oraindik, kontsumoaren bidez suspertzeko politikei, inportazioen murrizketei eta abarri. Politika horiek dagoeneko frogatu dute ez direla eraginkorrak.

Kapitalismoaren azterketa marxista batek bakarrik ahalbidetzen die langile kontzienteei ekonomista burgesen gezurrak ezeztatzea eta langile mugimenduaren barruan duten eraginaren aurka borrokatzea.

Kapitalismoa izateko baldintzak

Ekoizpen modernoa enpresa handien eskuetan kontzentratzen da. Unilever, ICI, Ford, British Petroleum Enpresa handi hauek gure bizitzak menperatzen dituzte. Egia da enpresa txikiak daudela, baina iraganeko ekoizpen-modua ordezkatzen dute, ez oraingoa. Ekoizpen modernoa masiboa da funtsean, eskala handikoa.

Gaur egun, 200 enpresak eta 35 bankuk (edo finantza-enpresek) kontrolatzen dute Erresuma Batuko ekonomia, eta ekoizpen nazionalaren % 85 osatzen dute. Eta egoera bera ikusten dugu herrialde guztietan. Garapen hori lehia gupidagabearen, krisien eta gerren bidez gauzatu zen azken mendeetan. Ekonomialari klasikoek «merkataritza askea» sortuko zela iragarri zutenean, Marxek azaldu zuen lehiak monopoliora eramango zuela, enpresa ahulenak ezabatuta geratu zirelako.

Lehen begiratuan, badirudi ondasunen ekoizpena batez ere biztanleriaren beharrak asetzera bideratuta dagoela. Hori, jakina, edozein gizarte motak erantzun beharreko beharra da. Baina kapitalismopean, merkantziak ez dira soilik jendearen beharrak asetzeko ekoizten, batez ere salmentarako baizik. Horixe da industria kapitalistaren funtsezko funtzioa. Ford konpainiaren sortzaile Henry Forden hitzetan: «Negozioan dirua irabazteko nago, ez autoak egiteko». Klase kapitalistaren nahien adierazpen ezin hobea da.

Ekoizpen-modu kapitalistak berekin dakar zenbait baldintza egotea. Lehenik eta behin, jabetzarik gabeko langile asko egon behar dira1, eta, beraz, beren lan-indarra saldu behar dute bizitzeko. Horrek esan nahi du kapitalismoaren azpian, «jabeen demokrazia» ren kontzeptu eskuindarra zentzugabea dela; izan ere, biztanleriaren masak bere beharrizanak asetzeko jabetza nahikoa izango balu, kapitalistek ez lukete langilerik aurkituko beren etekinak sortzeko.

Bigarrenik, ekoizpen-bitartekoak kapitalisten eskuetan kontzentratu behar dira. Mende askotan zehar, nekazari txikiak eta beren biziraupenaren jabe zirenak gupidarik gabe desagerrarazi zituzten. Kapitalistak eta lurjabeak beren bizibideez jabetu ziren, eta soldatapekoak kontratatu zituzten lan egiteko eta gainbalioa sortzeko.

Balioa eta salgaiak (merkantziak)

Nola funtzionatzen du kapitalismoak? Nola esplotatzen dira langileak? Nondik dator onura? Zerk eragiten ditu atzeraldiak?

Galdera horiei erantzuteko, lehenik eta behin funtsezko arazoa aurkitu behar dugu, hau da, galdera honi erantzun behar diogu: Zer da balioa? Misterio hau konpondu ondoren, gainerako guztia argitu egingo da. Balioa zer den ulertzea funtsezkoa da ekonomia kapitalista ulertzeko.

Hasteko, enpresa kapitalista guztiek ondasunak edo zerbitzuak ekoizten dituzte – edo zuzenago esanda, salgaiak ekoizten dituzte, hau da, saltzeko bakarrik ekoizten diren ondasunak edo zerbitzuak. Jakina, norberak bere erabilera pertsonalerako zerbait sor dezake. Kapitalismoa etorri aurretik, jende askok egiten zuena da. Baina produktu horiek ez ziren merkantziak. Marxen hitzetan, kapitalismoaren ezaugarri nagusia «salgaien pilaketa izugarria» da. Hori dela eta, Marxek kapitalismoari buruzko ikerketa hasi zuen merkantziaren beraren izaera aztertuz.

Salgai orok erabilera-balio bat du: erabilgarritasun bat, pertsona batzuentzat behintzat (bestela ezin izango litzateke saldu). Salgai baten erabilera-balioa haren propietate fisikoetara mugatzen da.

Baina erabilera-balio horrez gain, salgai bakoitzak kanbio-balio bat ere badu. Zein da balio hori, eta nola zehazten da?

Oraingoz diruaren kontua alde batera uzten badugu, merkantziak proportzio jakin batzuen arabera trukatzen direla ikusiko dugu. Adibidez:

Zapata pare bat, edo erloju bat, edo 3 whisky botila, edo automobil pneumatiko bat = 10 metro oihal.

Aipatutako objektu horietako bakoitza 10 metroko oihalarekin trukatu daiteke. Proportzio berdinetan, elkarren artean ere trukatu daitezke.

Adibide soil horrek erakusten du oinarrizko produktu horien kanbio-balioak produktu horietan dagoen zerbaiten baliokidetasuna adierazten duela. Baina zerk egiten du zapata pare bat = 10 metro oihal? Edo erloju bat = 3 botila whisky?

Argi dago produktu desberdin horietan ohikoa den zerbait egon behar dela. Argi dago ez dela bere pisua, kolorea edo trinkotasuna. Eta bere erabilgarritasunarekin ere ez du zerikusirik. Azken finean, ogiak (ezinbesteko baldintza) Rolls Royce batek baino askoz balio gutxiago du (luxuzko artikulu bat da). Beraz, zein da bere ezaugarri komuna? Komunean duten gauza bakarra da giza lanaren produktuak direla.

Salgai batean dagoen giza lanaren kantitatea denboran adierazten da: asteak, egunak, orduak, minutuak. Beste era batera esanda, gure adibidean aipatutako produktu guztiak amankomunean duten terminoetan adieraz daitezke: lan-denbora. Honako hau da:

5 ordu (lanekoak) zapatetarako

5 ordu (lanekoak) pneumatikorako

5 ordu (lanekoak) erlojuarentzat

5 ordu (lanekoak) whiskyrako

Lana

Merkantziak erabilera-baliotzat hartzen baditugu (erabilgarriak baitira), lan mota jakin bateko produktu gisa ikusten ditugu – zapatariaren, erlojugilearen eta abarren lana –. Baina trukean, merkantziak beste era batera hartzen dira. Haien izaera berezia alde batera uzten da, eta oro har beste hainbeste lan-unitate edo «erdi mailako lan» gisa agertzen dira.

Egia da eskulan kualifikatuak ekoitzitako salgaiek balio handiagoa dutela eskulan ez-kualifikatuak ekoitzitakoek baino. Beraz, trukaketan, eskulan kualifikatuko unitateak kualifikatu gabeko hainbeste eskulan unitatetara mugatzen dira. Adibidez, harremana izan genezake: eskulan kualifikatuko unitate 1 = kualifikatu gabeko eskulaneko 3 unitate. Bestela esanda, adibide horri jarraiki, eskulan kualifikatuak eskulan ez-kualifikatuak baino hiru aldiz gehiago balioko luke.

Beraz, merkantzia baten balioa ekoizteko behar den «batez besteko lanaren» kopuruaren arabera zehazten da (hau da, ekoizteko behar den lan-denboraren arabera). Baina hemen geldituko bagina, eman lezake langile mantsoenek balio handiagoa ematen dutela… Langile eraginkorrenak baino!

Har dezagun zapatari baten adibidea, zapatak ekoizteko Erdi Aroko metodo zaharkituak erabili baitzituen. Baldintza horietan egun oso bat beharko nuke zapata pare bat egiteko. Baina bere zapatak merkatuan saltzen saiatzean, konturatuko zen ezin zuela gehiago eskatu, prezioari dagokionez, planta moderno eta hobeto hornituetan ekoitzitako antzeko oinetakoak baino.

Landare moderno horiek oinetako pare bat ekoizten badituzte, ordu erdi barru lan gutxiago izango dute (balio gutxiago), eta prezio merkeagoetan salduko dira. Beraz, Erdi Aroko metodoekin antzeko zapatak egiten zituena laster hondatuko zen. Ordu erdi baten ondoren, zapatak ekoizteko egiten duen gainerako lana lan galdu bihurtuko litzateke, eta lan hori ez litzateke beharrezkoa izango ekoizpen-baldintza modernoetan. Porrot egitea saihestu nahi baduzu, teknika modernoak hartu eta zapatak ekoiztera behartuta egongo zara, gutxienez gizarteak garatutakoaren berdina den denboran.

Garai jakin bakoitzean («batez besteko lana», teknika-maila jakin batek, ekoizpen-metodoek eta abarrek zehaztua), merkantzia guztiek denbora jakin bat behar dute ekoizteko. Gizarteak une horretan lortutako ekoizpen-teknikaren mailak zehazten du denbora hori. Marxek esan zuen bezala, merkantzia guztiak sozialki beharrezkoa den lan-denbora batean sortu behar dira. Sozialki beharrezkoa den lan-denboratik haratago luzatzen den edozein lan-denbora alferrikako lana izango da, prezio-igoerak eraginez eta produktua lehiakorra izan ez dadin.

Beraz, zehatzak izateko, merkantzia baten balioa zehazten da, gizartean beharrezkoa den lan-denboraren arabera. Jakina, lan-denbora hori etengabe aldatzen ari da, lan-metodo eta -teknika berriak sartu ahala. Lehiak hondatu egiten ditu teknologia behar bezain azkar aldatzen ez zaien ekoizleak.

Horrela, uler dezakegu zergatik diren bitxiak eguneroko bizitzako salgaiak baino baliotsuagoak. Gizartean beharrezkoa den lan-denbora gehiago behar dugu harribitxiak aurkitu eta ateratzeko, produktu arruntak fabrikatzeko baino. Bere balioa askoz handiagoa da.

Bestalde, gauza batek inolako kanbio-baliorik gabeko erabilera-balioa izan dezake, hau da, produkziorako beharrezko lan-denborarik behar izan ez duen zerbait: airea, ibaiak, lurzoru birjinak, etab. Beraz, lana ez da aberastasun-iturri bakarra (erabilera-balioak), natura beste bat da.

Aurrekoaren arabera, produktibitatearen igoera batek, ekoiztutako gauzen kopurua (ondasun materialak) denbora kopuru berean handituz gero, gauzen balioa murriztu dezakeela ikusten da, lan kantitate txikiagoa baitute. Beraz, produktibitatea handitzeak aberastasuna handitzea dakar: bi berokirekin bi pertsona jantz daitezke, beroki bakarrarekin, pertsona bakarra. Hala ere, aberastasun materialaren kantitatea handitzearekin batera, aldaketa-balioa jaitsi egin daiteke, sozialki beharrezkoa den lan-denbora gutxiago baitauka.

Dirua

Historikoki, trukearen bidezko elkar-trukearekin lotutako zailtasunen ondorioz, salgai mota jakin bat «txanpon» gisa erabiltzen zen maiz. Mendeetan zehar, produktu horietako bat – urrea – «baliokide unibertsala» bihurtu da.

Merkantzia hori gurin, haragi edo ehun kantitate horren baliokidea dela esan beharrean, haren balioa urrearen terminoetan adierazi da. Prezioa balioaren adierazpen monetarioa da. Urrea, bere ezaugarriengatik, baliokide unibertsaltzat hartu zen. Bolumen txiki batean balio handia kontzentratzen da, kopuru desberdinetan erraz bana daiteke, eta oso erresistentea ere bada.

Edozein merkantziarekin gertatzen den bezala, urrearen balioa beharrezko lan-denboraren arabera zehazten da. Esan dezagun, adibidez, 40 ordu behar direla ontza bat urre ekoizteko. Beraz, ekoizpen-denbora bera behar duten gainerako merkantzia guztiek ontza baten balioa izango dute. Denboraren erdia bakarrik behar dutenek bi aldiz gutxiago balioko dute, etab.

Horrela: urrezko ontza bat = 40 lanordu, urrezko ontzako 1/2 = 20 lanordu = urrezko ontzako 1/4 = 10 lanordu; beraz, ziklomotor bat (40 lanordu) = urrezko ontza bat, mahai bat (10 lanordu) = urrezko ontzako 1/4. Teknologiaren etengabeko aldaketen eta lanaren produktibitatearen igoeraren ondorioz, salgaien balioek fluktuazioaren menpe daude. Merkantzien arteko trukeari dagokionez, urreak neurri gisa jokatzen du. Hau esanda, egonkorrena izan arren, urrearen balioa ere etengabe mugitzen da, merkantzia bakar batek ere ez baitu balio erabat finkorik.

Salgaien prezioak

Balioaren legeak ondasunen prezioa arautzen du. Lehen azaldu den bezala, salgai baten balioa bere lan-denboraren berdina da. Eta teorian, balioa prezioaren berdina da. Hala ere, egia esan, merkantzia baten prezioa bere benetako balioaren gainetik edo azpitik dago. Gorabehera hori salmenta-prezioaren gaineko eragin desberdinek eragiten dute, hala nola kapitalaren kontzentrazioak eta monopolioen garapenak. Eskaintzaren eta eskariaren arteko gorabeherak ere garrantzitsuak dira. Merkatuan merkantzia horien soberakinen bat badago, horien prezioa haien benetako balioaren azpitik jaisteko joera izango da, eta, eskasia izanez gero, balio horren gainetik igoko da. Horren ondorioz, ekonomista burgesek eskaintzaren eta eskariaren arteko harremana hartu zuten merkantzia baten prezioa zehazten duen faktore bakartzat. Hala ere, ez ziren gai izan azaltzeko zergatik prezioa beti aldez aurretik zehaztutako puntu baten inguruan dabilen. Baina puntu hori ez dago eskaintza eta eskariaren arabera finkatuta, merkantziak ekoizteko behar den lan-denboraren arabera baizik. Kamioi batek plastikozko poltsa batek baino gehiago balioko du beti.

Onura

«Jakintxu» batzuek teoria hau asmatu zuten: irabaziak erosten dena baino garestiago saltzetik datoz. Soldata, Prezioa eta Irabazian, Marxek argumentu honen absurdua azaltzen du:

– Saltzaile gisa etengabe irabazten duzuna, etengabe galdu beharko zenuke erosle gisa. Ez du ezertarako balio saltzaile izan gabe erosle edo ekoizle izan gabe kontsumitzaile diren pertsonak daudela esateak. Ekoizleari ordaintzen diotena doan jaso beharko lukete lehenago. Norbaitek zuen dirua hartu eta gero zuen salgaiak erosita itzultzen badizue, ez zarete inoiz aberastuko, oso garestiak izan arren. Negozio mota honek galera bat murriztu ahal izango du, baina inoiz ez onura bat lortzen lagundu.

Lan-indarra

Bere enpresaren funtzionamenduari buruzko «produkzio-faktoreak» kontuan hartzean, kapitalistak «lan-merkatua» merkatu orokorra osatzen duten beste adar bat bezala hartzen du.

Langileen trebetasunak eta gaitasunak berarentzat objektu gisa dira, beste ondasun batzuen artean beste bat bezala. Beraz, benetan kontratatzen duena «besoak» dira.

Hemen argi eta garbi ezarri behar da kapitalistak langileari zer erosten dion. Izan ere, langileak saltzen duena ez da bere lana, baizik eta lan egiteko bere gaitasuna – Marxek bere lan-indarra deitzen zuena.

Lan-indarra merkantzia bat da, eta bere balioa beste merkantzien lege berberei lotuta dago. Balio hori ekoizteko behar den lan-denborak ere zehazten du. Hala ere, lan-indarra langileak lan egiteko duen gaitasuna da, kapitalistak «kontsumitu» egiten baitu lanaldian zehar. Baina horrek langilearen existentzia, indarra eta osasuna aurresuposatzen ditu. Beraz, lan-indarraren ekoizpenak langilearen «mantenua» esan nahi du, eta bere erreprodukzioa, kapitalistari «besoen» belaunaldi berri bat ematen diona.

Beraz, langileak lan egiteko duen gaitasunari eusteko behar duen lan-denbora bere eta bere familiaren biziraupenerako bitartekoak ekoizteko behar duen lan-denboraren berdina da: elikagaiak, arropa, etxebizitza, etab. Horrek adierazten duen kopurua aldatu egiten da herrialde, klima eta garai historiko desberdinen arabera. Kalkutako langile baten biziraupenerako nahikoa dena ez litzateke nahikoa izango meatzari galestar batentzat. Duela 50 urteko meatzari galestar baten biziraupenerako nahikoa zena ez zen nahikoa izango gaur egungo metalurgiarako. Beste merkantzia batzuetan ez bezala, hemen elementu historiko bat sartzen da, are morala ere. Hori esanda, herrialde jakin batean, bere garapen historikoaren une jakin batean, «bizi-maila orokor» jakin bat ezartzen da. Bide batez esanda, premia berriak sortzea da, hain zuzen ere, giza aurrerapen mota guztien motorra.

Iruzur bat?

Teknika kapitalistaren garapen-fase jakin batean, lan-indarraren eta langile-klasearen eguneroko ugalketaz gain, kapitalistek behar adina eman behar diete langileei industria modernoak eskatzen duen hezkuntza-maila bermatzeko, horrek produktibitateari eusten eta handitzen laguntzen baitu.

Beste merkantzia batzuetan ez bezala, lan-indarra kontsumitu ondoren ordaintzen da. Beraz, soldata jaso aurretik, langileek interesik gabeko mailegua eman behar diete, nolabait esateko, enpresaburuei!

Baina, hala eta guztiz ere, langileari ez diote iruzurrik egin. Adostasun askea eman zion lortutako akordioari. Beste merkantzia guztiekin gertatzen den bezala, balio baliokideak trukatzen dira: langilearen merkantzia, bere lan-indarra, «merkatuko prezioetan» saldu zitzaion enpresaburuari. Mundu guztia pozik dago. Eta langilea pozik ez badago, libre geratzen da alde egiteko eta lana beste nonbaiten bilatzeko, lortzen badu.

Hala eta guztiz ere, lan-indarraren salmentak arazo bat sortzen du. «Inori ez bazaio iruzur egiten», langileak bere merkantziaren eta lan-indarraren balio osoa jasotzen badu soldata gisa, zertan datza orduan ustiapena? Nondik dator kapitalistak lortutako etekina?

Azalpena honetan datza: langileak saldu duena ez da bere lana (produkzio-prozesuan egiten dena), baizik eta bere lan-indarra – lan egiteko duen gaitasuna. Behin kapitalistak erosi duenean, libre da egoki deritzon moduan erabiltzeko. Marxek azaldu zuen bezala: «Langilea lantokian sartzen denean, bere lan-indarraren erabileraren balioa eta bere erabilera, lanean datzana, kapitalistari dagokio».

Gainbalioa

Hurrengo adibidean ikusiko dugunez, kapitalistak erosten duen lan-indarra da kontsumitzen denean balio erantsia sortzen duen merkantzia bakarra, bere berezko balioaz haratago.

Har dezagun kotoia iruten duen langile bat adibidetzat. Demagun orduko 5 euro ordaintzen zaizkiola eta egunean zortzi orduz lan egiten duela, guztira 40 euro egunean. Lau orduren ondoren, 100 euroko irute-kopuru jakin bat sortzen da. 100 euroko balio hori honela bana daiteke:

Ekoizpen-baliabideak: 50 euro (kotoia, makinak, elektrizitatea)

Narriadura: 10 euro (erabilera eta higadura)

Balio berria: 40 euro.

Lau ordutan sortu zen balio berria nahikoa da langilearen soldata ordaintzeko bere lanaldi osoko zortzi orduengatik, 40 euro. Une honetan, kapitalistak bere gastu guztiak estali ditu («soldata-kostu» guztiak barne). Baina oraingoz, oraindik ez da gainbaliorik sortu (hortik ateratzen da etekina).

Datozen lau orduetan, langileak 50 kilo irun ekoitziko ditu berriro, eta 100 euroko balioa izaten jarraituko du. Eta berriz ere, balio berriko 40 euro sortuko dira. Baina oraingoan soldaten kostuak estalita daude. Beraz, balio berri hori (40 euro) gainbalioa da. Marxek zioen bezala, gainbalioa langile klasearen ordaindu gabeko lana da. Gainbaliotik dator lurjabearen errenta, bankariaren interesa eta enpresariaren mozkinak.

Lanaldia

Gainbalioaren ekoizpenaren sekretua da langileak denbora luzez jarraitzen duela lanean bere lan-indarra (soldata) erreproduzitzeko beharrezko balioa sortu ondoren. «Egun erdiko lana nahikoa izateak langilea bizirik mantentzeko ez du inola ere eragozten egun osoan lan egitea» (Marx).

Langileak bere salgaiak saldu ditu eta ezin da kexatu nola erabiltzen den. Jostun batek ezin du jaka bat saldu eta bezeroari nahi bezain sarri ez eramateko eskatu. Beraz, lanaldia kapitalistak antolatzen du, erosi zuen lan-indarrari ahalik eta etekinik handiena ateratzeko. Hemen datza dirua kapital bihurtzearen sekretua.

Kapital konstantea

Ekoizpenean bertan, makineriak eta lehengaiek balioa galtzen dute. Pixkanaka kontsumitzen dira eta balioa salgai berrira transferitzen dute. Hori argi dago lehengaien kasuan (zura, metala, olioa, etab.), ekoizpen-prozesuan erabat kontsumitzen baitira, eta sortutako artikuluaren propietateetan agertzen dira berriro.

Makinak, aldiz, ez dira modu berean desagertzen. Baina produkzioan zehar hondatzen dira. Poliki-poliki hiltzen dira. Eta makina baten bizi-itxaropena pertsona batena bezain zaila da zehaztea. Baina, aseguru-konpainiek, batez besteko estatistikoei esker, pertsonen bizi-itxaropenari buruzko kalkulu oso zehatzak (eta errentagarriak) egiten dituzten bezala, kapitalistek, esperientziaren eta kalkuluaren bidez, makina bat zenbat denboraz erabil daitekeen erabaki dezakete.

Makinen narriadura, eguneroko balio-galera, oinarri horren arabera kalkulatzen da, eta sortutako artikuluaren kostuari gehitzen zaio. Beraz, makinek eta eraikinek beren balioa gehitzen diete salgaiei, ekoizpen-prozesuan hondatzen diren bitartean. Beraz, ekoizpen-bitartekoek (lehengaiek, makinek eta eraikinek) ezin diote merkantziari ekoizpen-prozesuan gal dezaketen balioa baino gehiago transferitu. Horregatik deitzen zaie «kapital konstantea».

Kapital aldakorra

Ekoizpen-baliabideek produktuei balio berri bat gehitzen ez dieten bitartean, soilik hondatzen diren bitartean, lan-indarrak balio berri bat gehitzen die lanaren beraren ekintzaren bidez. Lan-prozesua eten behar bada langileak bere lan-indarraren balio bera duten artikuluak ekoiztu dituenean (gure adibidean lau ordu igaro ondoren – 40 euro -), bere lanak sortutako balio gehigarria horretara murriztuko litzateke.

Hala ere, lan-prozesua ez da bertan gelditzen. Bestela, etekina kapitalistak langileari soldatan ordaindu behar dionaren baliokidea izango litzateke. Hala ere, kapitalistek ez dituzte langileak karitatez kontratatzen, irabazi asmoz baizik. Kapitalistarentzat «askatasunez» lan egitea onartu ondoren, langileak soldata gisa jasoko duena baino balio handiagoa sortzeko behar adina denbora lan egin behar du.

Ekoizpen-bitartekoek (makineria, ekipoa, eraikinak, etab.) eta lan-indarrak – biak ere ekonomista burgesek «ekoizpen-faktoretzat» hartuak – jatorrizko kapitalak produkzio-prozesu kapitalistaren bigarren etapan dituen formak adierazten dituzte: dirua (erosketa) – salgaia (ekoizpena) – dirua (salmenta).

Ekonomista burgesek baliokidetzat jotzen dituzte faktore horiek. Marxismoak, bere aldetik, produkzio-prozesuan zehar bere balioan inolako aldaketarik jasaten ez duen kapitalaren zatia bereizten du (makineria, erremintak eta lehengaiak), hau da, kapital konstantea (C), eta lan-indarrak ordezkatzen duen zatia, balio berri bat sortzen duena, hau da, kapital aldakorra (V). Merkantzia baten balio osoa honako hauek osatzen dute: kapital konstantea, kapital aldakorra eta gainbalioa, hau da, C + V + Pv.

Beharrezko lana eta pluslana

Soldatapekoek egindako lana bi zatitan bana daiteke:

1. Beharrezko lana. Hau da soldata-kostuak estaltzeko beharrezkoa den produkzio-prozesuaren zatia.

2. Pluslana (edo soberako lana, ordaindu gabea). Hau da beharrezko lanari gehituz egindako lana, gainbalioa sortzen duena.

Irabaziak handitzeko, kapitalistak beti bilatzen du soldata-kostuen proportzioa murriztea. Horretarako, lehenik eta behin, lanaldia luzatu nahi du, eta, bigarrenik, produktibitatea handitu (horrek aukera ematen du soldaten kostua azkarrago estaltzeko). Hirugarrenik, soldaten edozein igoeraren aurka dago, eta aukera sortzen denean, ez du zalantzarik egiten horiek murrizteko.

Irabazi-tasa

Ekoizpen kapitalistaren helburu guztia langile klasearen lanetik gainbalioa ateratzea den heinean, kapital aldakorraren (soldatak) eta gainbalioaren proportzioak garrantzi handia du. Bi balio horietako baten igoera bestearen kontura bakarrik gerta daiteke. Azken finean, gainbalioaren proportzioa handitzea edo murriztea kapitalismopeko klase-borrokaren funtsezko elementua da. Sortutako aberastasunak soldaten eta gainbalioen artean banatzeko borroka da.

Kapitalistarentzat garrantzia duena ez da sortutako gainbalioaren kopurua, baizik eta gainbalioaren tasa. Inbertitzen duen kapitaleko euro bakoitzeko, ahalik eta etekinik handiena espero du. Gainbalioaren tasa kapitalaren araberako lanaren ustiapen-tasa da. Pv/V gisa defini daiteke, non Pv gainbalioa den eta V kapital aldakorra, hau da, pluslanaren edo soberako lanaren eta beharrezko lanaren arteko proportzioaren arabera.

Adibidez, enpresa txiki batean, demagun 500 euroko kapital osoa kapital konstantearen (400 euro) eta kapital aldakorraren (100 euro) artean banatzen dela. Demagun, ekoizpen-prozesuaren bidez, salgaien balioa 100 euro handitu zela.

Beraz: (C + V) + Pv = (400 + 100) + 100 = 600 euro.

Kapital aldakorra da lan bizia osatzen duena: balio berria sortzen duena da (gainbalioa). Beraz, kapital aldakorrak sortutako balioaren igoera erlatiboak gainbalioaren tasa ematen digu: Pv/V = 100 euro/100 euro, hau da, % 100eko gainbalioaren tasa.

Irabazi-tasa jaisteko joera

Nazioko eta nazioarteko lehiaren presiopean, kapitalistek produkzio-baliabideak etengabe irauli eta produktibitatea handitu behar izaten dute. Negozioak zabaltzeko beharrak beren kapitalaren proportzio gero eta handiagoa makineriara eta lehengaietara bideratzera behartzen ditu, eta zati gero eta txikiagoa lan-indarrera, eta horrek kapital aldakorraren proportzioa kapital konstantearekiko murriztea eragiten du. Automatizazioarekin eta industria-teknologiarekin kapitalaren kontzentrazioa dator, enpresa txikien likidazioa eta ekonomiaren nagusitasuna talde erraldoien bitartez. Horrek kapitalaren osaera organikoa aldatzea dakar.

Hala ere, kapital aldakorra (lan-indarra) bakarrik baita gainbalioaren iturria eta, beraz, irabaziaren iturria; kapital konstantean inbertsio handiagoa egiteak irabazi-tasa jaisteko joera dakar. Inbertsio berriekin, irabaziak izugarri hazi daitezke, baina hazkundea ez da inbertsioa bezain garrantzitsua.

Adibidetzat har dezagun kapitalista txiki batena, guztira 150 euroko kapitala duena: 50 euroko kapital konstantea eta 100 euroko kapital aldakorra. 10 gizon erabiltzen ditu mahaiak eta aulkiak egiteko, egunean 10 euroren truke. Egun bateko lanaren ondoren, 250 euroko balioa izan zuen guztira. Horrela:

Kapital aldakorra (soldatak) edo V: 100 euro

Kapital konstantea (makinak, ekipoak) edo C: 50 euro

Gainbalioa edo Pv: 100 euro

Gainbalioaren tasa honela kalkula daiteke: Pv/V = 100/100 = % 100. Irabazi-tasa, bestalde, gainbalioaren eta kapital globalaren arteko proportzioa da. Gure adibidean, irabazi-tasa honako hau da: gainbalioa (Pv)/kapital globala (C + V) = 100 euro/150 = % 66,6.

Kapital konstantearen proportzioa handitzean, irabazi-tasak behera egiten du. Adibide berean, gainbalioaren tasa berari eutsiz, kapital konstantea 50 eurotik 100 eurora igaroz gero, irabazi-tasa hau dugu:

Pv/(C + V) = 100 euro/200 euro = % 50.

Kapital konstantearen zenbatekoa 200 eurora igotzen bada, baldintza berdinetan, honako hauek ditugu:

Pv/(C + V) = 100 euro/300 euro = % 33,33ko irabazi-tasa.

Eta horrela hurrenez hurren.

Kapital konstantearen gehikuntza horri, marxistok «kapitalaren konposizio organikoaren gehikuntza» deitzen diogu, eta indar produktiboen garapen hau fenomeno progresibotzat hartzen dugu. Joera horrek ekoizpen kapitalistaren izaeran ditu sustraiak, eta Bigarren Mundu Gerraren ondorengo aldian kapitalistek aurre egin behar izan dioten arazo nagusietako bat izan zen. Gainbalioaren masa handitu egiten da, baina kapital konstantearen gehikuntza proportzionalki handiagoa da. Horrek esan nahi du mozkinen tasa gero eta txikiagoa dela. Kapitalistek kontraesan hori gainditzen saiatu ziren, langileen esplotazio gero eta handiagoaren bidez, eta horrek gainbalioaren masa eta, beraz, irabazi-tasa handitzen ditu, inbertsioa ez den beste bitarteko batzuen bidez. Horretarako, ustiapenaren intentsitatea hainbat modutan handitzen da, adibidez, makinen abiadura gero eta handiagoa denean, langile bakoitzaren lan-karga handitzen denean edo lanaldia luzatzen denean. Irabazi-tasa berrezartzeko beste modu bat langileen soldatak beren balio nominalaren azpitik murriztea da (monetaren debaluazioagatik, adibidez).

Kapitalismoaren legeek berek kontraesan izugarriak sortzen dituzte. Kapitalistek etengabe erabiltzen dituzten etekinak bilatzeak inbertsioari bultzada ematen dio, baina teknologia berriak sartzeak langabezia areagotzen du. Hala ere, paradoxikoki, irabazien iturri bakarra soldatapekoen lana da.

Kapitalaren esportazioa

Kapitalismoaren fase gorena – inperialismoa – kapitalen esportazio masiboa da. Irabazi-tasa handiagoa bilatzeak kapitalistak diru kopuru handiak inbertitzera eramaten ditu atzerrian, kapitalaren osaera organiko txikiagoa duten herrialdeetan. Azkenik, Marxek eta Engelsek Manifestu Komunista lanean aurreikusitakoaren arabera, ekoizpen kapitalista mundu osora hedatu da.

Kapitalismoaren kontraesan nagusietako bat arazo nabarmen honetan datza: langile-klaseak, kontsumitzaile gisa, ekoizten duena erosteko aukera izan behar du. Baina bere lanaren balio osoa soldata gisa jasotzen ez duenez, ez du horretarako baliabide nahikorik. Kapitalistak kontraesan hori konpontzen saiatzen dira produkzio-indarretan gainbalioa berrinbertituz. Munduko merkatuan dituzten soberakinak saltzen ere saiatzen dira, beste herrialde batzuetako kapitalistekin lehian. Baina horretarako mugak daude, munduko kapitalista guztiak joko berean jokatzen ari baitira. Azkenik, kapitalistek banku-sistemaren bidez jotzen dute kreditura, herritarren erosteko ahalmena artifizialki handitzeko eta bestela salduko ez liratekeen produktuen salmenta bultzatzeko. Baina metodo honek ere baditu bere mugak, kredituak, denborarekin, interes erantsiarekin itzuli behar baitira.

Horrek azaltzen du zergatik, aldizka eta aldizka, hazkunde-faseak atzeraldi- eta krisi-aldiekin jarraitzen diren. Merkatu-kuoten aldeko borroka sukartsuak gainprodukzioaren edo gehiegizko ekoizpen-ekoizpenaren krisia eragiten du. Krisi horien izaera suntsitzailea, metatutako kapitalaren suntsiketa orokorrarekin batera (fabriken itxiera, industrien abandonua), sistema kapitalistak irudikatzen duen irteerarik gabeko kalezuloaren zantzu nahikoa da.

Bigarren Mundu Gerraren ondorengo hazkundera eraman zuten faktore guztiek krisialdi eta atzeraldietarako bidea erraztu dute. Egungo garaiaren ezaugarri nagusia sistema kapitalistari eragiten dion krisi organikoa da. Kapitalismoa erauzten ez bada, noizbait, langile klaseak 1929koa bezalako krisi bati aurre egin beharko dio. Gizateriak ezin du kapitalismoari datxekion kaosa, xahutze masiboa eta basakeria ekidin, sistema anarkiko hau eraitsi gabe. Ekoizpen-bideen jabetza pribatua ezabatzean, gizarteak ihes egin ahal izango die kapitalismoaren legeei, eta modu arrazional eta planifikatuan garatu ahal izango da. Sistema kapitalistaren esparruan metatutako indar produktibo erraldoiei esker, behingoz amaituko litzateke goseak eta eskasiak hondatutako mundu batean gainprodukzio-krisiak irudikatzen dituen eskandalu hau. Alde batetik, ekoizpen-indarren garapenaren eta, bestetik, estatu nazionalaren eta ekoizpen-bitartekoen jabetza pribatuaren arteko kontraesana ezabatzeak produkzioaren nazioarteko plangintzarako oinarriak ezar ditzake.

Sozialismoan oinarrituta, zientzia eta teknologia modernoei esker, mundua hamarkada bakar batean eralda liteke. Gizartearen eraldaketa sozialista da munduko langile-klasearen zereginik premiazkoena. Marxen teoria ekonomikoa ulertzea ezinbesteko arma da Europan eta mundu osoan sozialismoaren aldeko borrokan.

_____________________________________________________________

Argitaratzailearen oharrak:

1«Jabetzarik gabeko langileak»: jakina, ekoizpen-bideen jabetza da, eta ez kontsumo-ondasunak, etxeak, autoak eta abar.

 

<<I. Materialismo historikorako sarrera    III. Materialismo dialektikorako sarrera  >>  

Puedes enviarnos tus comentarios y opiniones sobre este u otro artículo a: [email protected]

Para conocer más de “Lucha de Clases”, entra a este enlace

Si puedes hacer una donación para ayudarnos a mantener nuestra actividad pulsa aquí